พลังงาน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหมาะสมกับโรงงานหรือไม่?

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานนับว่าเป็นหนึ่งในผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก เนื่องจากโรงงานมีระบบการผลิดมีขนาดใหญ่ และมีมีปริมาณมากในแต่ละท้องถิ่น จากผลของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซีอีโอระดับโลกหลายราย (เช่น Elon Musk ของ Tesla) ได้ระบุว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนทางสมบูรณ์แบบในการลดต้นทุนการดำเนินงาน เรามาดูกันว่าทำไมแผงโซลาร์เซลล์จึงเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์สำหรับโรงงานตั้งแต่ปีพ. ศ. 2560 เป็นต้นไป

พลังงานไฟฟ้าจากทางเดิน

คุณอาจจะคิดว่าการสร้างพลังงานไฟ้ฟ้าจากถนนทางเดินเท้าจำสามารถทำได้จริงหรือไม่ แต่สำหรับทางเดินทางที่ใช้หลักจลศาสตร์ที่ London’s Bird Street เป็นที่เด่นชัดว่าสามารถทำได้ ทางเดินที่มีขนาด 107 ตารางฟุด สามารถเก็บพลังงานจากสั่นสะเทือนของผู้เดินผ่านไปมา

EnergyRovo.com Copyright © 2017. All rights reserved.