พลังงานขับเคลื่อนโลก!

พลังงาน เป็นตัวขับเคลื่อนของโลก ไม่ว่าใครจะอยู่ส่วนไหนบนโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันในเรื่องของพลังงานในทั้งทางตรงและทางอ้อม พลังงานอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในรูปของ ลม ฟ้า อากาศ เชื้อเพลิง ซึ่งมีมาตั้งแต่ที่โลกกำเนิดขึ้นมาแล้ว

ในปัจจุบันเราใช้พลังงานกันในหลากหลายรูปแบบ มีการใช้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากยุคผ่านๆมา เราใช้พลังงานจากฟอสซิลกันเป็นหลัก ไม่ว่าจะถ่านหิน หรือน้ำมัน แน่นอนว่าต่อไปอาจจะไม่เพียงพอ เพราะพลังงานเหล่านี้มีแต่หมดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในตอนนี้เราเริ่มที่จะหันมาใช้พลังงานอย่างอื่นเข้ามาแทนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งพลังงานจากลม, น้ำ และแสงแดด

EnergyRevo.com (Energy Revolution) เราเองก็เห็นถึงความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ จึงขอเข้ามาสู่เส้นทางของพลังงานสะอาดคู่โลกนี้เช่นกัน

EnergyRovo.com Copyright © 2017. All rights reserved.