พลังงานไฟฟ้าจากทางเดิน

คุณอาจจะคิดว่าการสร้างพลังงานไฟ้ฟ้าจากถนนทางเดินเท้าจำสามารถทำได้จริงหรือไม่ แต่สำหรับทางเดินทางที่ใช้หลักจลศาสตร์ที่ London’s Bird Street เป็นที่เด่นชัดว่าสามารถทำได้ ทางเดินที่มีขนาด 107 ตารางฟุด สามารถเก็บพลังงานจากสั่นสะเทือนของผู้เดินผ่านไปมา